Giới Thiệu

Lớp học lắp ráp và lập trình Robot dành cho Học sinh từ 5-15 tuổi.